Dual at Wapakoneta CC
St. Henry 171, Wapakoneta 201