Perry 92 Kenton 68
Ottawa-Glandorf 87 Liberty Center 45