Tri-Meet at Wapakoneta
Boys
Wapakoneta 99 Bath 54
Wapakoneta 109 Elida 28
Bath 96 Elida 34

Girls
Wapakoneta 90 Bath 44
Elida 88 Wapakoneta 77
Elida 112 Bath 48