WBL Dual at Wapakoneta CC
Defiance 183, Wapakoneta 187