Boys
Elgin 2298 Kenton 2246
Liberty-Benton 2909 Ottawa-Glandorf 2574

Girls
Ottawa-Glandorf 2177 Liberty-Benton 2004
Shawnee 2252 Mechanicsburg 2238