St. Henry 55 Bath 46
Celina 46 Bryan 42, OT
Lima Senior at Elida (ppd)
Delphos Jefferson 66 Kenton 62
Ottawa-Glandorf 63 Bluffton 50