boys_basketball_150Bath 76 Bowling Green 68
St. Henry 75 Celina 63
Defiance 50 Anthony Wayne 40
Upper Scioto Valley 47 Kenton 44
Ottawa-Glandorf 48 Napoleon 37
Van Wert 60 Lima Senior 58
Findlay 71 Shawnee 48
St. Marys 64 Sidney 49