Boys
Wapakoneta at St. Marys

Girls
Wapakoneta at St. Marys