Ottawa-Glandorf 4 St. Marys 1

Non-League:
Perrysburg 4 Bath 1
Fostoria 5 Kenton 0