St. Henry 3 Celina 0
Ottawa-Glandorf 3 Sylvania Northview 1